Nevada Casino Dövlət İşsizlik Azaltmaq Kömək, Las Vegas Əlavə 4800 İş

Nevada Casinosunda dövlətin hər hansı digər sənayesindən daha çox insan məşğuldur. COVİD-19 ilə bağlı demək olar ki, bütün məhdudiyyətlər keçmişdə qaldıqdan sonra oyun biznesinin ilk tam ilində inkişaf etdiyindən, kurortlar əlavə yardım üçün müraciət etməyə davam edirlər.

Nevada ştatının Read more
Read More