BC Casinosunda pul yuyulması ilə bağlı istintaq: siyasətçilər uğursuz oldu, lakin

korrupsiyasının sübutu yoxdur

1800 səhifə hesabatı tarixi haqqında Britaniya Kolumbiyası kazinosunda pulların yuyulması siyasi korrupsiyanın heç bir izi tapmadı. Lakin bu il vasitəsilə çirkli pul axını ilə mübarizə üçün 101 tövsiyə verilmişdir.

Austin Cullen, mərkəz, vilayətdə çirkli pulların yuyulması Read more
Read More